Vi udfører:

 • Udstykning
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Genafsætning af skel
 • Ejerlejlighedsopdeling
 • Servitutforhold
 • Byggeretsligt skel
 • Bygningsafsætning
 • Situationsplaner
 • Nivellementsplaner
 • Projektgrundlag
 • Huslejeopmåling
 • Deklarationer
 • Private veje
Vestergade 17B, PO 15, 3200 Helsinge - Tlf: 48 79 43 10 - Fax: 48 79 47 84