Vi foretager afsætning af skel med autoriseret skeljernrør i forbindelse med f.eks. opsætning til ny hæk/hegn, ved salg af en ejendom og tvister omkring ejerskab af arealer.

 

UDSTYKNING OG AREALOVERFØRSEL

Vi foretager alle typer ændringer af ejendomme ved bl.a. arealoverførsel, udstykning af grunde, sammenlægning af ejendomme og sletning af udlagt vej. Vi varetager hele processen fra opmålingen af arealet til udarbejdelse af de nødvendige kortbilag og dokumenter til myndigheder og registrering i Geodatastyrelsen.

BBR- OG HUSLEJEOPMÅLING

Arealer af bebyggelse opgøres på en særlig måde jf. bygningsreglementet. Vi kan verificere at BBR arealet er retvisende i forbindelse med handel af ejendomme, tilbygninger og lignende. Endvidere foretages opmåling og beregning af lejemål i henhold til bekendtgørelsen for arealer af boliger og erhvervslokaler, således sikres at den rette leje betales.

SKELAFSÆTNING

Vi afmærker og beregner i henhold til de registrerede måleblade hvor ejendommens grænser er placeret. Vi afmærker med autoriserede skeljernrør og markerer denne med en træpind med rødmalet top. Endvidere orienterer vi de tilgrænsende naboer om den skete afmærkning. Ved afmærkning tager vi nøje bestik af skelsituationen, da det registrerede skel til tider ikke stemmer overens med de på stedet værende brugsgrænser.

TINGLYSNING AF SERVITUT OG GML-FILER

Det er vigtigt at aftaler vedrørende f.eks. brugsrettigheder, udsigtsservitutter, kloakledninger over fremmed ejendom mv. tinglyses.... Vi udarbejder også GML-filer som bruges ved tinglysning af servitutter. GML-filen indeholder information om rettigheden, geografisk placering m.v.

EJERLEJLIGHEDSOPDELING

Ejerlejlighedsloven regulerer hvilke ejendomme som kan opdeles til ejerlejligheder. Vi rådgiver om hvilke muligheder der i forbindelse med opdeling og varetage hele processen med udarbejdelse af kortbilag, dokumenter og tinglysning af vedtæger m.v.