Firmaet blev startet af landinspektør Erik Jørgensen i 1946. På dette tidspunkt var der et par landinspektørfirmaer i Hillerød, et i Helsingør og et i Frederiksværk. Erik Jørgensen indså derfor hurtigt, at hans fremtid lå i Helsinge. Det var ikke nogen god idé, at landinspektøropgaver skulle udføres så langt væk, som fra Hillerød.

Allerede dengang var Erik Jørgensen dermed på forkant med hvad der i dag kaldes subsidaritetsprincippet. Og Erik fik ret. Han sad midt i orkanens øje med hensyn til de store sommerhusudstykninger langs Sjællands Nordkyst og udviklingen af servicesamfundene i Helsinge, Tisvilde mfl.

Forretningen måtte dog aldrig vokse sig så stor, at den mistede sin identitet og egenart. En udvikling som er søgt efterlevet til i dag og vil blive efterlevet i morgen. For mange en anakronisme og en sand tåbelighed for tidens managementguruer og højlærde økonomer, hvor stort er en minimumsløsning.

Erfaringen har dog vist, at der er god plads til både den store og den lille forretning inden for branchen. Dette giver også en langt større valgmulighed for den som søger assistance hos en landinspektør.

Vores kunder spænder fra offentlige myndigheder, entreprenører, bygmestre, håndværkere, arkitekter, ingeniører, advokater, ejendomsmæglere, fiscale institutioner og ikke mindst en stor række helt private kunder. Den sidste gruppe er på mange måder den vigtigste, da den på en afgørende måde er med til at gøre opgaverne inspirerende og meningsfyldte.

Gennem et forbilledligt samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunernes tekniske forvaltninger er virksomheden godt rustet med hensyn til den teknologiske udvikling inden for IT-området.

Nu burde der stå en lang opremsning af, hvor enestående virksomheden er og alle de mange opgaver der gennem tiden er løst på en helt suveræn måde. Hvorfor dog skrive noget selvfølgeligt; i modsat fald havde der jo ikke eksisteret noget firma i dag. Til gengæld finder jeg det overordentlig vigtigt at kunne tilbyde en individuel behandling i de enkelte sager, således at netop rekvirentens forventninger og krav til opgavens løsning kommer i centrum.

Vi lægger stor vægt på vores kunder og forsøger efter bedste evne at udnytte den gennem tiden indhøstede erfaring i symbiose med de muligheder, som den nye teknologi på området muliggører.

Jeg er en stor beundrer af de smukke kort, som vore forgængere udarbejdede og skal afslutte med at citere John Dee, der var en stor videnskabsmand i England under dronning Elisabeth I. De noget anæmiske kort EDB-teknikken sprutter ud er ikke noget at råbe hurra for ud fra deres visuelle fremtræden. Til gengæld har kortene aldrig været bedre med hensyn til nøjagtighed og information.

Ole Hvilsby, landinspektør

"Some, to beutify their Halls, Parlors, Chambers, Galeries, Studies, or Libraries... liketh, loveth, getteth, and useth, Maps, Charts, and Geographicall Globes."

JOHN DEE

Vores Profil

Firmaet blev startet af landinspektør Erik Jørgensen i 1946. På dette tidspunkt var der et par landinspektørfirmaer i Hillerød, et i Helsingør og et i Frederiksværk. Erik Jørgensen indså derfor hurtigt, at hans fremtid lå i Helsinge. Det var ikke nogen god idé, at landinspektøropgaver skulle udføres så langt væk, som fra Hillerød.

Allerede dengang var Erik Jørgensen dermed på forkant med hvad der i dag kaldes subsidaritetsprincippet. Og Erik fik ret. Han sad midt i orkanens øje med hensyn til de store sommerhusudstykninger langs Sjællands Nordkyst og udviklingen af servicesamfundene i Helsinge, Tisvilde mfl.

Forretningen måtte dog aldrig vokse sig så stor, at den mistede sin identitet og egenart. En udvikling som er søgt efterlevet til i dag og vil blive efterlevet i morgen. For mange en anakronisme og en sand tåbelighed for tidens managementguruer og højlærde økonomer, hvor stort er en minimumsløsning.

Vores historie

Firmaet blev startet af landinspektør Erik Jørgensen i 1946. På dette tidspunkt var der et par landinspektørfirmaer i Hillerød, et i Helsingør og et i Frederiksværk. Erik Jørgensen indså derfor hurtigt, at hans fremtid lå i Helsinge. Det var ikke nogen god idé, at landinspektøropgaver skulle udføres så langt væk, som fra Hillerød.

Allerede dengang var Erik Jørgensen dermed på forkant med hvad der i dag kaldes subsidaritetsprincippet. Og Erik fik ret. Han sad midt i orkanens øje med hensyn til de store sommerhusudstykninger langs Sjællands Nordkyst og udviklingen af servicesamfundene i Helsinge, Tisvilde mfl.

Forretningen måtte dog aldrig vokse sig så stor, at den mistede sin identitet og egenart. En udvikling som er søgt efterlevet til i dag og vil blive efterlevet i morgen. For mange en anakronisme og en sand tåbelighed for tidens managementguruer og højlærde økonomer, hvor stort er en minimumsløsning.

Værdier

Firmaet blev startet af landinspektør Erik Jørgensen i 1946. På dette tidspunkt var der et par landinspektørfirmaer i Hillerød, et i Helsingør og et i Frederiksværk. Erik Jørgensen indså derfor hurtigt, at hans fremtid lå i Helsinge. Det var ikke nogen god idé, at landinspektøropgaver skulle udføres så langt væk, som fra Hillerød.