I forbindelse med projektering af ny bebyggelse kan vi udarbejde nivellements- og situationsplaner til brug for myndigheder, arkitekter og ingeniører.
Vi afsætter ny bebyggelse og sikrer lovligheden af bebyggelsen i henhold til private servitutter, lokalplan og bygningsreglement samt leverer afsætningsdokumentation til myndigheder, bygherre og entreprenører.

BYGNINGSAFSÆTNING

Afsætning af bebyggelse og anlæg: Vi afsætter alt fra private boliger til industrianlæg og tekniske anlæg. Indledningsvis kontrollerer vi at bebyggelsen overholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser jf. lokalplaner, tinglyste servitutter og byggetilladelse. Mål afsættes efter aftale med entreprenøren på f.eks. træpæl m. søm, på galger som opsættes i færdig sokkelhøjde, tuschmærker på betondæk m.v. Som dokumentation fremsendes en afsætningsplan hvor mål til konstruktionen samt eventuelle bemærkninger fremgår. Vi udfærdiger også IBS-attest (Identitets-, byggelinie- og servitutattest) i forbindelse med byggeri.

Nivellements- og situationsplaner

Vi foretager opmåling af eksisterende forhold på private ejendomme, offentlig veje og tekniske anlæg. I samarbejde med kunden defineres området/ejendommen, detaljegraden af selve opmålingen og hvilket format (koordinatsystem og filformat) opmålingen skal afleveres i. Vi arbejder primært i Landcad og Autocad Civil 3D som kan oversætte til mange forskellige formater. Vi kan også indlægge evt. bebyggelsesregulerende byggelinier jf. lokalplaner og tinglyste deklarationer.

Som udført opmåling, (DANDAS)

I stigende grad kræver bygherre at entreprenørens arbejde skal dokumentes bl.a. som digitale tegninger som angiver f.eks. bundkoter i brønde, placering af trækrør og ændringer i forhold til projektmaterialet. Vi foretager opmåling nøjagtigt som arbejdet er udført og leverer digitale tegninger og filer i de formater som bygherre/rådgiver stiller krav om.